Home Google EU-domstolen bedömer att Google och andra sökmotorer måste radera felaktig sökinfo

EU-domstolen bedömer att Google och andra sökmotorer måste radera felaktig sökinfo

348
0

Det har på senare år lagstiftats om en mängd regler som visar att människors integritet måste tas på allvar när det kommer till nätet. Nu har den Europeiska unionens högsta domstol kommit med ett domslut som informerar om att nätjätten Google måste radera sökresultat om europeiska invånare så länge de har bevis för att den information som finns om dem är felaktig.

Raderingsbegäran måste ske på eget initiativ

Redan idag kan personer som är invånare i europeiska länder be om att sökmotorer som verkar online ska radera information eller länkar till föråldrad information om dem själva, även om det är korrekt. Denna princip refereras officiellt och juridiskt till ”rätten att bli glömd”. Problemet med den nuvarande regeln är dock att denna rättighet ofta går i konflikt med allmänhetens rätt till information, som även den finns inskriven i lagen.

Enligt det nya domslutet, som grundade sig på ett fall i Tyskland, där två chefer vid ett investeringsbolag bad Google att radera sökresultat som baserat på deras namn länkade till olika artiklar som kritiserade företagets investeringsmodell, så skall alltså invånare kunna be om att all slags information raderas, men mer specifikt om de kan bevisa att den är inkorrekt. Google hade ursprungligen vägrat att ta bort länkar och bildresultat baserat på att man inte hade någon information om ifall den var korrekt eller inte, och därmed följde lagen så som den såg ut. Representanter för företaget har sagt att man välkomnar domslutet som nu kommit angående detta och problemet i stort. Bevisbördan ligger dock på personen som ber om att få ta bort information, eftersom det enligt domstolen annars skulle bli ett alltför omfattande arbete för sökmotorerna att reda ut.

Rådgivare inom organisationer som hanterar denna typ av ärenden säger nu att de hoppas på att domslutet skall leda till att storföretagen nu tar ansvar för att skapa smidiga processer och en utbildad arbetsstyrka som kan hantera denna typ av förfrågningar.

Begränsningar i var domslutet skall gälla

Denna dom kommer endast att kunna appliceras inom en europeiska unionen. Detta baseras på att man i en tidigare dom ställt sig på Google sida, och beslutat att rätten att bli glömd som varje europeisk medborgare har inte gäller utanför EU:s 27 länder.

Google och andra sökmotorer arbetar hårt med att radera miljontals länkar redan sedan 2014 då den första lagen kring detta kom. Man har också satsat stort på att ha ett transparent arbete där man kommer med en årlig rapport kring detta. Viktigt att notera är dock att man inte per automatik tar bort alla länkar från samtliga webbsökningar, utan endast där en persons namn är inskrivet. Allt beror helt enkelt på vilka söktermer som finns och hur dessa kan komma att hanteras i den komplexa verklighet som är Internet och dess regler samt lagar.

Previous articleTwitter utvecklar funktion som visar om du blivit shadowbanned
Next articleNASA planerar att ta fram en bränslesnål flygplansdesign med Boeing