Home Google Ny och enkel översättningsmöjlighet på Google Search med start 2023

Ny och enkel översättningsmöjlighet på Google Search med start 2023

386
0

Allt fler efterfrågar enkla möjligheter att kunna översätta text från andra delar av världen när det kommer till nyhetsartiklar och presstäckning. I början av 2023 kommer Google Search därför att lansera en ny funktion som kommer göra precis detta enklare än någonsin förut. Det kommer att bidra till att göra nyhetsbevakning tillgängligt från andra delar av världen än den där man själv bor, utan kravet på att behöva kunna språket.

Utvalda språk till att börja med

Till att börja med kommer funktionen att översätta nyhetsartiklar och annan information på franska, tyska och spanska till engelska. Detta kommer att vara möjligt på såväl mobil som dator. Målet är att man allt eftersom tiden går kommer att kunna utöka denna tjänst till även andra språk som finns i världen.

Google säger själv att en av de stora fördelarna med denna nya tjänst är att man kommer att kunna ta del av lokal rapportering och unika perspektiv, som man annars inte kan få på samma sätt om man inte befinner sig i det land där den aktuella händelsen faktiskt sker. Det ger helt enkelt en mer komplett bild av vad som faktiskt sker i landet.

Ta del av onlinesamtal och forum från hela webben

För att ytterligare bidra med möjligheter att få perspektiv på händelser i världen – från olika delar av världen – så kommer Google också att lansera en ny funktion som kort sagt heter ”diskussioner och forum”. Här kommer läsare att finna användbart innehåll från ett antal populära forum och diskussioner som pågår över webben idag. För att hitta innehåll man är intresserad av kommer det främst att vara möjligt att söka efter nyckelord som användaren har ett intresse av. Algoritmen kommer då att hjälpa dig att få ett bra urval av forum från hela världen att läsa och ta del av.

En värld där språkbarriärer inte sätter gränserna

Kort sagt kommer Google att satsa på en värld där det blir enklare att inte låta språkbarriärer sätta gränserna för vad människor kan få tillgång till när det gäller nyheter och andra viktiga händelser. Läsare kommer att kunna söka och direkt se översatta rubriker från tidningar och annan media i andra delar av världen, på det språk du föredrar. Ett globalt perspektiv skall fungera som ramen för vad man önskar uppnå med detta. I längden kommer fler att vara väl-uppdaterade kring nyheter vilket i sin tur kan ge goda ringar på vattnet då kunskap är nyckeln till en bättre värld.

En framtid där fler kommer välja detta sätt att ta del av nyheter

För framtiden kommer man från Google också satsa på att förbättra webbupplevelsen för alla användare med en visuell sökning. Tanken bakom detta är att skapa en funktion där även den generation som vuxit upp med TikTok kommer att nås, på ett tydligare sätt än via en textbaserad sökning på nätet. Det skall helt enkelt vara en funktion som kommer att övergå generationsgränserna och som kommer att hjälpa människor till ett mer informerat dagligt liv.

Previous articleDynamic Spot App – Replikerar Dynamic Island-funktionaliteten i Android smartphone
Next articleNetflix nya annonsstödda nivå rullas ut internationellt med början den 1 november