Home Design Microsoft adderar ChatGPT AI-teknik till deras sökmotor Bing

Microsoft adderar ChatGPT AI-teknik till deras sökmotor Bing

286
0

AI är framtiden och Microsoft har länge arbetat med att skapa den ChatGPT-teknik som skall förändra vardagen för miljontals människor i takt med att tekniken rullas ut till allmänheten. Man kommer som användare nu att kunna finna ChatGPT när man använder Bing, som en del i att kunna involvera AI i vardagen för den enskilde användaren.

Tanken är att konkurrera med Google

Förutom att erbjuda denna nya teknik som förväntas bli en allt mer vanlig teknik i vardagen och alla de saker vi gör så är syftet med lanseringen att förhoppningsvis ta en del marknadsandelar av Google, som i övrigt fullständigt dominerar sökmotortjänsterna som finns på marknaden idag. Förhoppningen är att intresset för denna AI-teknik kommer att dra fler kunder till att ChatGPT och i sin tur till Bing som sökmotor.

AI-teknik som förändrar framtiden

ChatGPT är en så kallad chattrobot, eller en virtuell assistent som har som syfte att kunna besvara olika frågor eller till och med skriva användbara texter inom ett antal olika områden liksom i längden kunna samtala på ett människoliknande sätt på flera olika språk i världen.

Denna är en av de första praktiska lanseringar som sker även om flertalet företag så som Google också de arbetar på att ta fram sina egna versioner av samma slags teknik, men med något olika grund och förutsättningar. Konkurrensen är stor då tekniken är efterfrågad men Microsoft hoppas nu att denna första lansering kommer att ge dem ett försprång på marknaden idag.

Previous articleGoogle når inte vinsten man förväntat sig
Next articleGoogle Translate kommer snart kunna erbjuda en bättre service för ord med flera betydelser